Bliv brandmand

En bred uddannelse i brand, redning og håndtering af farlige stoffer


For at blive brandmand skal man tilknyttes et beredskab og gennemføre Indsatsuddannelsen. Det kan man gøre på flere forskellige måder. Læs mere om dette på denne del af hjemmesiden.


Her kan man blive uddannet som brandmand:


Man kan blive uddannet som brandmand ved et kommunalt redningsberedskab (i daglig tale kaldet brandvæsenet) eller et entreprisebrandvæsen som f.eks. Falcks Redningskorps.

Du tilknyttes redningsberedskabet enten som frivillig, deltids- eller fuldtidsansat.

Du kan blive frivillig hos et kommunalt redningsberedskab eller ved et af statens frivilligcentre i Herning eller Hedehusene. Læs om dette ved at klikke på frivilliguddannelse til venstre på siden.

Du kan også blive brandmand ved at gennemføre værnepligtsuddannelsen i Beredskabsstyrelsen.Værnepligtsuddannelsen tages på fuld tid og varer ni måneder.


Uddannelsen til brandmand

Uddannelsen til brandmand består af Grund- og Funktionsuddannelse Indsats. Uddannelse og den afsluttende praktiske prøve skal gennemføres på tilfredsstillende vis for at kvalificere dig til at kunne virke som brandmand.


Du skal gennemføre et grundlæggende førstehjælpsmodul, inden du påbegynder Grunduddannelse Indsats. 


Timefordeling på brandmandsuddannelsen


Førstehjælp 12 timer

Grunduddannelse Indsats 74 timer

Funktionsuddannelse Indsats 148 timer


Uddannelsen til brandmand er den samme, uanset om du uddannes hos et kommunalt- eller et entreprisebrandvæsen som Falck, ved et af frivilligcentrene eller via Beredskabsstyrelsens værnepligtuddannelse.Bliv

Brandmand